Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                Provozní řád VK Slovácko

 
                                                       Placení členských příspěvků
 
 
Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena ke klubu a představují pro klub nedílnou součást finančních prostředků
Výši členských příspěvků odsouhlasila valná hromada na návrh výkonného výboru a jsou závazné pro všechny členy.
 
Výše členských příspěvků :
 
  1. Zakládající a řádní členové…………………………………… 1.500,- Kč/ za kalendářní rok
  2. Ostatní členové ………………………………………………… 125,-Kč/za každý měsíc
  3. Čestní členové………………………………………………..…      0,- Kč
 
V případě účasti zákonného zástupce řádného člena mladšího 18 let na valné hromadě s hlasem rozhodujícím činí poplatek 500,- Kč
Každý člen, vyjma čestného členství, je povinen uhradit členský příspěvek nejpozději do termínu konání valné hromady. Členové zúčastňující se závodů vypsaných Českým veslařským svazem jsou povinni uhradit členský příspěvek nejpozději do 31. března.
Příspěvky se platí na období jednoho kalendářního roku. Výjimku tvoří začínající členové, kteří při podání přihlášky zaplatí 250,- Kč a nejpozději do dvou měsíců doplatí poměrnou část podle počtu měsíců do konce kalendářního roku.
 
Příspěvky lze hradit buď hotově určenému členu výkonného výboru nebo bez hotovostně na účet číslo 1426500349/0800, jako variabilní symbol se uvede rodné číslo, do poznámky rok + jméno.
 
 
                            Brigády a evidence odpracovaných hodin
 
Každý řádný a ostatní člen musí v kalendářním roce odpracovat 12 brigádnických hodin. Z této povinnosti se lze vyplatit částkou 30 Kč za každou neodpracovanou hodinu.
 
 
 
 
 
 
 
V Uh. Hradiště dne 10.5.2010
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Milan Šurý
                                                                                                                Předseda VK Slovácko