Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška

26. 1. 2011

                                           PŘIHLÁŠKA DO VK Slovácko Uh. Hradiště

 
Příjmení :
 
 
Jméno :
 
 
Rodné číslo :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydliště :
 
Ulice/čp. :
Obec :
Region :
 
 
 
PSČ :
 
 
 
 
 
 
Telefon :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
provozované sportovní odvětví :
žádám o členství v oddílu :
 
 
 
 
 
 
 
SOUHLAS
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění :
 
Souhlasím s tím, aby VK Slovácko UH zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností ve VK Slovácko UH. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.
Dále souhlasím s tím, že VK Slovácko UH je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČVS a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je VK Slovácko UH oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství ve  VK Slovácko UH.
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
 
 
 
V …………………… dne …………
 
 
 
                                                                           -------------------------------
                                                                               vlastnoruční podpis
                                                          (u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)